Oplysning om klagemuligheder

Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste købt hos os, og ikke kan løse klagen i samarbejde med os, kan du indgive en klage til:

Ankenævnet for Hotel, Restauration og Turisme, Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg.
Du kan klage online her www.hrt-ankenaevn.dk/da-DK/Klagebehandling
 
Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
Klagen indgives her – http://ec.europa.eu/odr